അഭിവന്ദ്യ കാതോലിക്കബാവ 12/07/2022 ല്‍ സ്‌നേഹവിരിന്നു ശാല സന്ദര്‍ശിക്കുകയും സ്‌നേഹവിരുില്‍ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു.

 

Post a Comment

0 Comments